Trať Rakovník – Mladotice


Lokomotiva 742 399-9 s manipulačním vlakem míjí vjezdové návěstidlo do Mladotic v roce 1996.

Trať Rakovník - Mladotice (39 km, č. 162 v jízdním řádu ČD) poctivě sloužila od roku 1899 až do konce roku 1996, tedy 96 a půl roku. Spojuje okresní město Rakovník, které je důležitou silniční a železniční křižovatkou, se stanicí Mladotice ležící na trati č. 160 Plzeň - Žatec. Tato trať, kromě dalších menších obcí, spojuje Čistou, Kožlany (rodiště presidenta E. Beneše) a město Kralovice, centrum budoucího mikroregionu a sídlo mnoha podniků. Železniční trať rovněž těsně míjí klášter Mariánská Týnice, který se díky sídlu okresního muzea a pokračující rekonstrukci objektu stává stále vyhledávanějším cílem turistů.

K 1. lednu 1997 nynější provozovatel ČD s. o. zastavil veškerou dopravu v úseku Čistá - Mladotice (21 km). Tento úsek nebyl zrušen, byla zde zavedena dlouhodobá výluka ,,za účelem rekonstrukce trati”.Rekonstrukce trati však byla zahájena až po pěti letech, a to na pouze části Čistá – Kralovice. Provoz na tomto úseku byl obnoven 12. prosince 2001.

Párou znovu do Kralovic
Parní vlak po nově zprovozněném úseku projede 20. července 2002. V čele soupravy historických vozů budou lokomotivy 310.072 s 310.0134. Vlak bude odjíždět cca v 8 hodin z Lužné u Rakovníka směr Rakovník, Kralovice a zpět.

 


Od 1. ledna 1997 do začátku října 2001 se pro vlaky od Rakovníka do Mladotic stala koncovou stanicí Čistá. 30. června 2001. Cestující přestupují z motorového vozu řady 810 482 - 0 do autobusu náhradní přepravy. foto: Petr Kovanda


Stanice Čistá na trati Rakovník – Mladotice 19. září 2001: Vlak MOs 17710, vedený motorovým vozem řady 810 561 - 1 přijel z Rakovníka do dopravny Čistá, cestující přestupují do autobusu náhradní dopravy směrem na Kralovice a Mladotice. foto: Petr Kovanda


Dopravna Zavidov na trati Rakovník – Mladotice 19. září 2001: Vlak Mos 17706 je mimořádně složen z lokomotivy řady 714 023 - 9 a přívěsného vozu 010 (Baafx). foto: Petr Kovanda


Zastávka Všesulov na trati Rakovník – Mladotice 19. září 2001: Vlak Mos 17707 je mimořádně složen z lokomotivy řady 714 023 - 9 a přívěsného vozu 010 (Baafx). foto: Petr Kovanda


Zastávka Všesulov na trati Rakovník – Mladotice 19. září 2001: Vlak Mos 17707 je mimořádně složen z lokomotivy řady 714 023 - 9 a přívěsného vozu 010 (Baafx). foto: Petr Kovanda


Úsek Strachovice – Kožlany 6. ledna 2002: Motorový vůz 810 287 - 3 projíždí čerstvě profrézovaným zářezem. foto: Petr Kovanda


Úsek Strachovice – Kožlany 6. ledna 2002. foto: Petr Kovanda


SPMD, mladotická, zvláštní jízdy, výstavy, publikace, zpravodaje, drezína VM 52, informační centrum,