Rekonstrukce trati Rakovník – Mladotice

Od 8. října 2001 probíhala rekonstrukce trati Rakovník – Mladotice v části vyloučeného úseku Čistá – Kralovice. Projekt rekonstrukce vypracovala firma Chládek a Tintěra, a. s. Litoměřice, zhotovitelem se na základě veřejné soutěže stala firma Stavební obnova železnic a. s. Olomouc (SOŽ). Celkové náklady činily 38 milionů Kč – z toho 31 milionů uhradil Státní fond dopravní infrastruktury, zbytek zaplatil investor – České dráhy.

Železniční svršek byl prakticky zcela vyměněn – celý úsek Čistá – Kožlany (7,5 km) byl pročištěn v šířce až 5 metrů (místy byly rozšířeny i zářezy), vytrhána všechna kolejová pole a odstraněno staré kolejové lože. Svršek byl nahrazen užitým materiálem vyzískaným z koridoru. V dopravně Kralovice byly rekonstruovány tři dopravní koleje a koleje vlečky do areálu ZZN Kralovice. Stanice Kožlany byla degradována na zastávku – druhá dopravní kolej byla zrušena. Nově byly vybudovány tři nástupiště (včetně zastávky Strachovice), opraveny byly čtyři výhybky, osvětlení v Kralovicích a Kožlanech – natřeny sloupy osvětlení a dodány nové lampy.

Na rekonstrukci se podílela i firma AŽD s. r. o. Praha, která obnovila zabezpečovací zařízení přejezdu v Kralovicích – zčásti byla vyměněna krycí návěstidla a výstražné kříže se světelným zabezpečením přejezdu silnice I. třídy Plzeň – Most. Opraveny byly také dva silniční a devět polních přejezdů. Prakticky v celé délce rekonstruovaného úseku byl obnoven odvodňovací systém a osazena nová návěstidla včetně všech skloníků atp. Sdělovací zařízení bylo opraveno v úseku Kralovice – Rakovník.

Na trati bylo možno spatřit řezačku na nálet a traviny, trhačku, až čtyři bagry, nákladní automobily, zhutňovací válce, pokladač kolejí aj.

Slavnostní vlak tvořený motorovým vozem 810 287 přijel z Rakovníka do Kralovic 11. prosince 2001. Slavnostního přestřižení pásky se účastnili ministr dopravy a spojů Ing. Jaromír Schling, ředitel SOŽ Ing. Petr Augusta, starostové měst Kralovice a Kožlany a další.

Pravidelný provoz byl zahájen 12. prosince 2001 – vlak vystřídal autobusy, které zajišťují osobní dopravu již jen v úseku Kralovice – Mladotice. Zkušební provoz bude trvat do května 2002, poté by měla proběhnout kolaudace.

Několik fotek od Petra Kovandy


SPMD, mladotická, zvláštní jízdy, výstavy, publikace, zpravodaje, drezína VM 52, informační centrum,